Balkongbesiktning

Balkongbesiktning

Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr många gånger blir förbisedd gällande det löpande underhållet.

Det ligger på fastighetsägarens ansvar att balkongen är säker både för människor som vistas på balkongen och under den, och för att undvika allvarliga olyckor är det viktigt att eventuella skador upptäcks och åtgärdas i tid.

 

VÅRT ERBJUDANDE

PROJECTMA är specialister på Balkongbesiktningar och har en mångårig branscherfarenhet. Vi utför besiktningar i såväl äldre fastighetsbestånd som nyproduktion samt går in som en oberoende part i reklamationsärenden.

Genom att låta PROJECTMA utföra en undersökning av balkongens bärande konstruktion, får du enkelt svar på ifall din balkong uppfyller alla krav på säkerhet och får råd om vad som eventuellt måste åtgärdas.

PROJECTMA har hela Sverige som arbetsfält så tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

PROJECTMA rekommenderas av Balkongföreningen i Norden (www.bf.nu).

Ladda hem produktblad Balkongbesiktning (pdf)