3

Kontrollansvar

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA) som ska se till att lagar och regler följs i byggprojekt. Kontrollansvarig ska vara certifierad och medverka i tekniska samråd, uppföljning av kontrollplan, arbetsplatsbesök samt slutsamråd.

 

VÅRT ERBJUDANDE

PROJECTMA erbjuder kontrollansvar enligt behörighet K inom balkong/fasadentreprenader, industri- och kontorslokaler samt bostäder.

Som byggherre får du hjälp av oss att ta fram kontrollplanen. Vi gör uppföljningar och bevakar så att nödvändiga kontroller utförs. PROJECTMA är även ett stöd för beställaren genom byggprocessen.

PROJECTMA har hela Sverige som arbetsfält så tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Ladda hem produktblad Kontrollansvar (pdf)